19 Niedziela po Trójcy Świętej 10.10.2021

ks. W. Wantulok