16 Niedziela po Trójcy Świętej 19.09.2021

ks. A. Krzykowski