14 Niedziela po Trójcy Świętej 05.09.2021

„Błogosław, duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.” Psalm 103,2

Tekst: I Tesaloniczan 5,14-24
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.09.2021 – 15 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 10:00 z Komunią Świętą i wieczorne o 18.00,

Świętoszówka 10:00;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, dziękujemy rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Zajęcia w tygodniu:

- lekcje religii dla szkół średnich: w poniedziałek w Jaworzu o 18.00, w Jasienicy we wtorek o 19.00,

- spotkanie Koła Pań    w Jasienicy w poniedziałek o 17.00; w Jaworzu w środę o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę zapisy młodszej grupy konfirmacyjnej o 8:00 w Jaworzu. Zapisy dotyczą tylko uczniów klasy 7. Nauka konfirmacyjna dla starszej grupy konfirmacyjnej o 9:00

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Mamy wykonane o ubikacje w stanie surowy otwarty, jest też w części wytynkowana ściana zachodnia naszej szkoły. Czekają nas prace wykończeniowe ubikacji i dokończenie tynkowania ściany zachodniej. Prace te będą wymagały znacznych środków finansowych. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

5. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wieszczętach zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia swego kościoła 12.09.2021 g. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie radca Henryk Reske z Orzesza.

6. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Białej zaprasza na Pamiątkę Poświęcenia Kościoła w Szczyrku Salmopolu. Nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 12 września o godz. 11:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. proboszcz Robert Augustyn z Białej.

7. Konsystorz naszego Kościoła zarządza jednorazową zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców w Polsce. Zbiórka potrwa od dnia ogłoszenia do dnia 15 września 2021 r. Konsystorz prosi o przekazywanie ofiar bezpośrednio na rachunek bankowy Kościoła lub za pośrednictwem systemu płatności online. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

8. Do odebrania nowy numer „Zwiastuna”

9. Do odebrania są zdjęcia konfirmacyjne i zdjęcia z jubileuszu złotej konfirmacji.

10. PTEw zaprasza na spotkanie 06.09.2021 do Gościńca Szumnego w Jaworzu o 18:00. Temat spotkania: „Święta żydowskie”. Temat przedstawi p. Edward Weiss.

11. W dniach 8-10.10.2021 w Pszczynie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Zapisy w kancelarii parafialnej i u ks. A. Krzykowskiego do 26 września. Szczegóły i program Zjazdu na stronie internetowej cme.org.pl.

12. Zbiórka na rzecz uchodźców

 TREŚĆ UCHWAŁY KONSYSTORZA

„Działając na podstawie § 70 pkt. 16 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zarządza jednorazową zbiórkę ofiar na rzecz uchodźców w Polsce. Zebrane środki przekazane zostaną na rzecz Fundacji Ocalenie, z którą Kościół współpracuje od lat i która udziela bezpośredniej pomocy uchodźcom, obecnie również na polsko-białoruskiej granicy. Zbiórka trwa od dnia ogłoszenia do dnia 15 września 2021 r. Konsystorz prosi o przekazywanie ofiar bezpośrednio na rachunek bankowy Kościoła lub za pośrednictwem systemu płatności online udostępnionego na stronie internetowej bik.luteranie.pl z dopiskiem: „Ocalenie”. W przypadku organizowania zbiórki ofiar również w parafiach Konsystorz postanawia, że zebrane środki zwolnione są z mocy prawa ze składki kościelnej na podstawie pkt. I.5. lit. d) Prawa Finansowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.”