7 Niedziela po Trójcy Świętej 18.07.2021

„Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga”. Efezjan 2,19

Tekst: 1 Królewska 17,1-16 
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 25.07.2021 – 8 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30;

Jasienica 9:00 Komunią Świętą;

Jaworze 10:30

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

4. Zapraszamy dzieci z klas 1-6 na półkolonie organizowane przez parafię w dniach od 9 do 15 sierpnia. Półkolonie będą się odbywały w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z parafii.

5. Do nabycia jest nowy, wakacyjny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą 15 złotych.

6. Zapowiedzi: Adam Jankowski urodzony w Bielsku-Białej, syn Bogdana i Marty z domu Kukla, zamieszkały Jasienica ul. Wiejska 158, wyznania ewangelickiego i Karolina Michalina Lubaczewska urodzona w Myszkowie, córka Marka i Beaty z domu Góra, zamieszkała Brudzowice ul. Przykościelna 54, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku niespełna 92 lat zmarła śp. Halina Ryrych zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 17.07.2021 w Jasienicy.
  • W wieku 84 lat zmarł śp. Brunon Kłoda zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20.07.2021 o godz. 15.00 z kościoła w Jaworzu.