6 Niedziela po Trójcy Świętej 11.07.2021

„Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu; Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Izajasz 43,1

Tekst: Ewangelia Mateusza 28,16-20
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 18.07.2021 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30;

Jasienica 9:00 i wieczorne 18.00;

Jaworze 10:30 Komunią Świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. PZK w Międzyrzeczu 18 lipca o godz. 10.00. Kazanie ks. Daniel Ferek z Wodzisławia Śląskiego.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

5. Zapraszamy dzieci z klas 1-6 na półkolonie organizowane przez parafię w dniach od 9 do 15 sierpnia. Półkolonie będą się odbywały w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z parafii.

6. Do nabycia jest nowy, wakacyjny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą 15 złotych.

7. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.