6 Niedziela po Trójcy Świętej 11.07.2021

ks. A. Krzykowski