5 Niedziela po Trójcy Świętej 04.07.2021

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Efezjan 2,8

 

Tekst: 1 Koryntian 1,18-25
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.07.2021 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30 Komunią Świętą;

Jasienica 9:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 10:30 i wieczorne 18.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00 w ogrodzie parafialnym.

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00 w ogrodzie parafialnym.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

5. Zapraszamy dzieci z klas 1-6 na półkolonie organizowane przez parafię w dniach od 9 do 15 sierpnia. Półkolonie będą się odbywały w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 30 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z parafii.

6. Do nabycia jest nowy, wakacyjny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą 15 złotych.

7. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 05.07.2021 o g. 18:00 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu ul. Zajęcza. Temat spotkania: „Końmi przez Argentynę” Temat przedstawi Angelika Milli.

8. Zapowiedzi:

  • Artur Tomasz Cabaj urodzony w Bielsku-Białej, syn Tomasza i Katarzyny z domu Marek, zamieszkały w Jaworzu ul. Zdrowotna 465 i Dorota Mojeścik, urodzona w Bielsku-Białej, córka Erwina i Renaty z domu Pinkas, zamieszkała Jaworze ul. Zdrowotna 465, oboje wyznania ewangelickiego stanu wolnego.
  • Paweł Szymula urodzony w Wadowicach, syn Jerzego i Anny z domu Łąka, zamieszkały Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 15c/18, wyznania rzymsko-katolickiego i Iwona Stroka urodzona w Bielsku-Białej, córka Piotra i Krystyny z domu Iskrzycka, zamieszkała Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 15c/18 wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku niespełna 80 lat zmarł śp. Herbert Kominek zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 01.07.2021 w Jasienicy.