4 Niedziela po Trójcy Świętej 27.06.2021

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. Galacjan 6,2

Tekst:  Ewangelia Łukasza 15,1-10
 ks. W Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 04.07.2021 – 5 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8.00 z komunią św.

Świętoszówka – 65 rocznica poświęcenia kaplicy. Nabożeństwo o 10:00. Kazanie ks. Artur Woltman ze Starego Bielska

  • 11.07.2021 – 6 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7:30 Komunią Świętą;

Jasienica 9:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 10:30 i wieczorne 18.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00 w kościele w Jaworzu.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Przypominamy o prenumeracie na drugie półrocze.