4 Niedziela po Trójcy Świętej 27.06.2021

ks. W. Wantulok