3 Niedziela po Trójcy Świętej 20.06.2021

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst:  Ewangelia Mateusza 7,13-16a
 ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 27.06.2021 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią św.

Jaworze 10.00 z komunią św.

Świętoszówka 10:00

  • 25.06.2021 – Zakończenie roku szkolnego

Jasienica 16.00,

Jaworze 17.30

Zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się, rodziców i nauczycieli aby w ten sposób podziękować za ten trudny rok szkolny.

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00 w kościele w Jaworzu,

- w sobotę spotkanie młodzieży pokonfirmacyjnej o 18.00 w Jasienicy w ogrodzie parafialnym przy ognisku.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

5. Przypominamy o prenumeracie na drugie półrocze.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 63 lat zmarł śp. Edward Pinkas zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 18.06.2021 w Jasienicy.