Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021

„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów”. Zachariasz 4,6b

Tekst:  1 Mojżeszowa 11,1-9         
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.05.2021 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

  • 30.05.2021 – Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10:00;

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  • Planowany na 30 maja jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji został przesunięty na 15 sierpnia w PZK w Jaworzu.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Lekcje religii dla szkół średnich czwartek 17.30. Lekcje on-line na platformie Zoom.

4. W sobotę nauka konfirmacyjna grupy młodszej o 9.00 w kościele w Jaworzu.

5. Kończymy zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do zbiórki.

6. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

7. Zapowiedzi: Sebastian Adam Biela urodzony w Bielsku-Białej, syn Ryszarda i Bogumiły z domu Marekwica, zamieszkały Landek 49, wyznania rzymsko-katolickiego, i Katarzyna Beata Plinta, urodzona w Bielsku-Białej, córka Mirosława i Beaty z domu Miklar, zamieszkała Rudzica 385, wyznania ewangelickiego oboje stanu wolnego.