5 Niedziela Postu (Judica) 21.03.2021

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.” Ewangelia Mateusza 20,28

Tekst: Ew. Marka 10, 35 – 45    
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne o 18.00 w Jaworzu
  • 28.03.2021 – 6 Niedziela Postu (Palmarum)

Jaworze 9:00 sp. i komunia św., 10.00 nabożeństwo Słowa i wieczorne o 18.00 z komunią św.

Jasienica 8.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00 z komunią św.

Świętoszówka 10.00

Nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Nabożeństwo z kościoła w Szczytnie na Mazurach.

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  • W piątek 26.03.2021 nabożeństwo pasyjne w Jasienicy 16:00; w Jaworzu 17:30. Oba nabożeństwa z komunią świętą.
  • Żeby uniknąć w Wielki Piątek przekroczenia ograniczeń dokładamy dodatkowe nabożeństw w Wielki Piątek w Jasienicy o 16.00 z komunią św.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Lekcje religii dla szkół średnich Jaworze środa 18.15; Jasienica czwartek 17.30 on-line na platformie Zoom.

4. Młodzież zapraszamy na Wielkanocną Konferencję #MŁODZI. Konferencja odbędzie się online, 3 kwietnia, od godziny 18.00 do 19.30 na kanale YouTube #MŁODZI luteranie. Hasłem konferencji jest pytanie: Kim Ty jesteś? Link do spotkania na naszej stronie internetowej parafii.

5. Nauka konfirmacyjna sobota 9.00 grupa młodsza, 10.00 grupa starsza. Zajęcia on-line na platformie Zoom.

6. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

7. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu Rada Parafialna podjęła uchwałę o otwarciu list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 54 lat zmarła śp. Grażyna Obstarczyk z domu König zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 18.03.2021 w Jasienicy.
  • W wieku 69 lat zmarł śp. Henryk Tomaszek zamieszkały Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 20.03.2021 w Jasienicy.
  • W wieku 86 lat zmarł śp. Edward Wieja zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 22.03.2021 o 15.00 z kościoła w Jasienicy.