4 Niedziela Postu (Laetare) 14.03.2021

 „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.” Ewangelia Jana 12,14

Tekst: Ew. Jana 12, 20 – 26    
ks. W .Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne o 18.00 w Jasienicy
  • 21.03.2021 – 5 Niedziela Postu (Judica)

Jaworze 9:00 sp. i komunia św., 10.00 nabożeństwo Słowa i wieczorne o 18.00

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą

  • Nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Nabożeństwo z kościoła w Sosnowcu.
  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  • W piątek 19.03.2021 nabożeństwo pasyjne w Jasienicy 16:00; w Jaworzu 17:30. Oba nabożeństwa z komunią świętą.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Posiedzenie Rady Parafialnej w poniedziałek o 18.00 on-line.

4. Lekcje religii dla szkół średnich dla obu grup czwartek 18.00. Będą to rekolekcje pasyjne on-line na platformie Zoom.

5. Nauka konfirmacyjna odwołana z powodu Synodu Diecezji.

6. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.