Niedziela Przedpostna 14.02.2021

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem człowieczym” Łukasz 18,31

Tekst: Izajasz 58,1-9a     
ks. T. Bujok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18:00
  • 21.02.2021 – I Niedziela Postu (Invocavit)

Jaworze 8:00. Po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne

Nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Nabożeństwo z kościoła Jeleniej Górze Cieplicach.

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  • W piątek 19.02.2021 pierwsze nabożeństwo pasyjne w Jasienicy 16:00; w Jaworzu 17:30. Oba nabożeństwa z Komunią Świętą.

2. Lekcje religii dla szkół średnich Jaworze środa 18.15; Jasienica czwartek 17.30. Lekcje on-line na platformie Zoom.

3. W sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 9:00, grupa starsza 10:00. Nauka on-line na platformie ZOOM

4. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 21.02.2021 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2020 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok i przyjąć preliminarz na 2021 rok.

5. Z karty żałobnej:

  • w wieku 85 lat zmarł śp. Erwin Bathelt zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 13.02.2021 w Jaworzu