2 Niedziela przed Postem 07.02.2021

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hebrajczyków 3,15

Tekst: Ewangelia Łukasza 8,4-8     
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.02.2021 – Niedziela Przedpostna

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00

Świętoszówka 10.00

Jaworze 10.00

Nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Nabożeństwo z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
w Bielsku-Białej.

  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Lekcje religii dla szkół średnich Jaworze środa 18.15; Jasienica czwartek 17.30. Lekcje on-line na platformie Zoom.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 21.02.2021 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2020 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok i przyjąć preliminarz na 2021 rok.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 85 lat zmarła śp. Zuzanna Kukla z domu Zbieg, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 06.02.2021 w Jaworzu.