1 Niedziela Postu 21.02.20211 – nabożeństwo mp4

ks. W. Wantulok
ks. A. Krzykowski