1 Niedziela Postu 21.02.2021

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” 1 Jana 3,8

Tekst: Ewangelia Jana 13,21-30   
ks. W. Wantulok, Ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.02.2021 – 2 Niedziela Postu (Reminiscere)

Jaworze  9:00 sp. i kom. św., 10.00 nabożeństwo Słowa

Jasienica 8.00 ze sp. i kom. św. i wieczorne o 18.00

Świętoszówka 10.00 ze sp. i kom. św.

Prosić będziemy o złożenie ofiary na diasporę naszego kościoła.

  • Nabożeństwo w 3 programie TVP o 14:00. Nabożeństwo z kościoła w Rypinie.
  • Szkółki niedzielne na facebooku „szkółka niedzielna w Jasienicy”, link do szkółki umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  • W piątek 26.02.2021 nabożeństwo pasyjne w Jasienicy 16:00; w Jaworzu 17:30. Oba nabożeństwa z komunią świętą.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Lekcje religii dla szkół średnich Jaworze środa 18.15; Jasienica czwartek 17.30. Lekcje on-line na platformie Zoom.

4. Dzisiaj po nabożeństwie zapowiadane Zgromadzenie Parafialne.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.