Uchwała Prezydium Rady Parafialnej

Prezydium Rady Parafialnej

na posiedzeniu 23.10.2020 ustaliło następujące regulacje w funkcjonowaniu Parafii na czas epidemiczny w czerwonej strefie:

1. Nabożeństwa

W czasie nabożeństw uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem dystansu społecznego tj. 7m2 na 1 osobę w kościele. Rodziny mogą siedzieć razem. Przy wejściu do kościoła obowiązkowa dezynfekcja rąk, maseczki zakrywają nos i usta przez cały czas nabożeństwa.

Zgodnie z przelicznikiem powierzchni kościoła na osoby w nabożeństwie może wziąć udział:

w Jaworzu 150 osób

w Jasienicy 50 osób

w Świętoszówce 15 osób

w „Betanii” nabożeństwa zostają wstrzymane.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wieczorne o 18.00. W razie potrzeby ilość nabożeństw wieczornych zostanie zwiększona.

2. Nie odbędą się nabożeństwa cmentarne 1 listopada.

3. Komunia święta

Zgodnie z zaleceniem biskupa Kościoła wstrzymujemy komunię świętą.
W nagłych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem możliwa jest komunia święta u chorego.

4. Grupy parafialne

Do odwołania wstrzymujemy spotkania wszystkich grup parafialnych.

5. Nauka konfirmacyjna

Nauka konfirmacyjna odbywać będzie się zdalnie na platformie ZOOM.

6. Kancelaria parafialna

Kancelaria działa normalnie. Jeśli jest to możliwe prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną. W nagłych i pilnych sprawach prosimy się umówić.