21 Niedziela po Trójcy Świętej 01.11.2020 – Pamiątka Umarłych

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”. Psalm 90,12

Tekst: 1 Koryntian 15,35-38.42-44    
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 08.11.2020 – 3 Niedziela przed końcem roku kościelnego

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

Kolekta zebrana w czasie nabożeństw zostanie przeznaczona na diasporę naszego Kościoła.

  • Dzisiaj nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Nabożeństwo z parafii w Zgierzu.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu w środę o 18.15, w Jasienicy w czwartek o 17.30. Lekcje odbywać się będą on-line.

4. Nauka konfirmacyjna online w sobotę: 9.00 grupa starsza, 10.00 grupa młodsza.

5. Kończymy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. W tym roku zebrane środki będą przeznaczone na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka z naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

6. Do 8 listopada kolejny raz CME w Dzięgielowie prowadzi akcję „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Stosowne ulotki można otrzymać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej cme.org.pl. Można również opłacić wirtualną paczkę wpłacając 60 złotych. Środki na wirtualną paczkę można wpłacać do końca listopada.

7. Prenumerata Zwiastuna na przyszły rok – 130 złotych; półroczna 65 złotych.

8. Przypomnienie zasad obowiązujących w obecnym stanie epidemicznym: siadamy w wyznaczonych miejscach, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła, obowiązek noszenia maski zakrywającej usta i nos przez cały czas trwania nabożeństwa. Po wyjściu z kościoła ograniczamy rozmowy przed kościołem. Zgodnie z ustaleniem konferencji duchownych naszej diecezji ograniczamy śpiew do minimum. Informacja o funkcjonowaniu Parafii w czerwonej strefie jest umieszczona w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii.

9. Do poniedziałku cmentarze są zamknięte.