20 Niedziela po Trójcy Świętej 25.10.2020

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Micheasz 17,14

Tekst: Ewangelia Marka 2,23-28    
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwa wieczorne w Jasienicy i Jaworzu o 18.00
  • 31.10.2020 – Święto Reformacji

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.00

  • 01.11.2020 – 21 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • Nabożeństwo w 3 programie TVP o 15:50. Dzisiaj nabożeństwo z Mikołajek.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie, która wspominać będzie swojego zmarłego.

3. Lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu w środę o 18.00 w Jasienicy w czwartek o 17.30.

4. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. W tym roku środki zebrane będą przeznaczone na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka z naszej parafii. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. Do 8 listopada kolejny raz CME w Dzięgielowie prowadzi akcję „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Stosowne ulotki można otrzymać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej cme.org.pl. Można również opłacić wirtualną paczkę wpłacając 60 złotych.

7. Przypomnienie zasad obowiązujących w obecnym stanie epidemicznym: siadamy w wyznaczonych miejscach, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła, obowiązek noszenia maski zakrywającej usta i nos przez cały czas trwania nabożeństwa. Po wyjściu z kościoła ograniczamy rozmowy przed kościołem. Zgodnie z ustaleniem konferencji duchownych naszej diecezji ograniczamy śpiew do minimum. Informacja o funkcjonowaniu Parafii w czerwonej strefie jest umieszczona w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii.

8. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu od czwartku do niedzieli od 9.00 do 16.00.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 90 lat zmarł śp. Gustaw Mikler zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 22.10.2020 w Jasienicy.