16 Niedziela po Trójcy Świętej 27.09.2020

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię”. 2 Tymoteusz 1,10b

Tekst: 2 Tymoteusz 1,7-10 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 04.10.2020 – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze 10.00 z komunią świętą – Prosimy o dary w naturze na przyozdobienie żniwnego ołtarza. Kontakt w tej sprawie w kancelarii parafialnej i u pani kościelnej.

  • 11.10.2020 – 18 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10.00;

Będą to nabożeństwa rodzinne. W obecnej sytuacji nie jest możliwe prowadzenie szkółek niedzielnych, dlatego chcemy w takiej formie zaprosić dzieci i rodziców  na spotkanie ze Słowem Bożym.

„Betania” 10.00 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom, które wspominać będzie swoich zmarłych.

3. Zdjęcia z konfirmacji do odebrania na lekcjach religii dla szkół średnich.

4. Lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu w środę o 18.00 w Jasienicy w czwartek o 17.30.;

5. Nauka konfirmacyjna grupa starszej 10 października o 10.00.

6. W październiku rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 49 lat zmarł śp. Krzysztof Dubiel zamieszkały w Leicester w Wielkiej Brytanii. Pogrzeb odbył się w czwartek w Jaworzu.
  • W wieku 80 zmarł śp. Henryk Krzywoń zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę w Jaworzu.