Plan nabożeństw Sierpień 2020 r.

02.08.2020 8 Niedziela po Trójcy ŚwiętejŚwiętoszówka godz. 7.30
Jasienica godz. 9:00
Jaworze godz. 10.30 ze sp. i kom. św.
09.08.2020 9 Niedziela po Trójcy ŚwiętejŚwiętoszówka godz. 7.30
Jasienica godz. 9:00 ze sp. i kom. św.
Jaworze godz. 10.30
Betania godz. 10.00 ze sp. i kom. św.
15.08.2020 Nabożeństwo w „Leśnym Kościele”Nabożeństwo w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokiego godz. 11:00.
16.08.2020 10 Niedziela po Trójcy ŚwiętejPamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu
godz. 10:00 z komunią świętą
Kazanie: ks. dr Alfred Borki ze Skoczowa
Jubileusz Złotej i Diamentowej Konfirmacji
23.08.2020 11 Niedziela po Trójcy ŚwiętejŚwiętoszówka godz. 7:30 ze sp. i kom. św.
Jasienica godz. 9:00
Jaworze godz. 10:30
Betania godz. 10:00 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy Kazanie: ks. Henryk Mach z Białej
30.08.2020 12 Niedziela po Trójcy ŚwiętejJaworze godz. 9:00 Konfirmacja