9 Niedziela po Trójcy Świętej 09.08.2020

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”. Ewangelia Łukasza 12,48

Tekst: Jeremiasz 1,4-10
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 15.08.2020 – Nabożeństwo w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokiego godz. 11:00.
  • 16.08.2020 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej – Pamiątka Poświęcenia kościoła w Jaworzu godz. 10.00 z komunią świętą. Kazanie ks. Alfred Borski ze Skoczowa. W czasie nabożeństwa obchodzić będziemy jubileusz Złotej i Diamentowej Konfirmacji.
  • 23.08.2020 – 11 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30 z komunią świętą;

Jasienica 9.00;

Jaworze 10.30;

w „Betanii” godz. 10.00 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy, kazanie ks. Henryk Mach z Białej;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i Wiary” za ofiarą w wysokości 10 złotych.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.