8 Niedziela po Trójcy Świętej 02.08.2020

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda”.   Efezjan  5,8-9

Tekst: Ewangelia Jana 9,1-7
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:
09.08.2020 – 9 Niedziela po Trójcy Świętej –
Świętoszówka 7.30;
Jasienica 9.00 z komunią świętą;
Jaworze 10.30;
„Betania” 10.00 z Komunią Świętą;
15.08.2020 – Nabożeństwo w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokiego godz. 11:00.
16.08.2020 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej –
Pamiątka Poświęcenia kościoła w Jaworzu
godz. 10.00 z komunią świętą
Kazanie ks. Alfred Borski ze Skoczowa
W czasie nabożeństwa obchodzić będziemy jubileusz Złotej
i Diamentowej konfirmacji.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoją zmarłą;

3. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i Wiary”
za ofiarą w wysokości 10 złotych;

4. Z karty żałobnej:
W wieku 80 lat zmarła śp. Greta Kukla z domu Kubala, zamieszkała
w Jaworzu.
Pogrzeb odbył się w czwartek 30.07.2020 w Jaworzu.