11 Niedziela po Trójcy Świętej 23.08.2020

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 1 Piotra 5,5b

 

Tekst: Ewangelia Łukasza 18,9-14
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 30.08.2020 – 12 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 9.00 z komunią świętą - Konfirmacja

  • 01.09.2020 – Początek roku szkolnego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30.

  • 06.09.2020 – 13 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych;

3. Do nabycia nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i Wiary” za ofiarą w wysokości 10 złotych;

4. Do modlitwy sytuację w Białorusi

MODLITWA O BIAŁORUŚ

„Przychodzimy do Ciebie, Wszechmogący Panie i Boże, który jesteś Bogiem porządku i pokoju. Przynosimy naszych wschodnich sąsiadów. Prosimy zatrzymaj przemoc, ujmij się za skrzywdzonymi, dodaj im sił, aby mogli przebaczyć tym, którzy ich skrzywdzili. Powstrzymaj nienawiść, a w jej miejsce wlej wzajemny szacunek. Daj mądrość, roztropność i dar jedności wszystkim, którzy decydować będą o przyszłości Białorusi. Powierzamy Tobie wszystkich angażujących się społecznie i narażających swoje życie, czy zdrowie. Prosimy pociesz tych, którzy podczas protestów stracili swoich bliskich, wzmocnij tych, którzy zostali fizycznie i psychicznie złamani. Obdarz Panie naszych sąsiadów wolnością, sprawiedliwością i pokojem, a nas uczyń wrażliwymi na ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i zło, abyśmy według naszych możliwości umieli właściwie reagować. Chcemy być solą i światłością tego świata!

O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen”