II Niedziela po Święcie Trójcy Bożej 21.06.2020

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst: Ewangelia Mateusza 11,25-30 
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.06.2020 – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8:00;

Jaworze 10:00;

Świętoszówka 10:00.

Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa.

4. Dziś kończymy zbiórkę ofiar na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Dziękujemy za złożone na ten cel.

5. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

6. W poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00 w Jaworzu.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 89 lat zmarła śp. Gertruda Mojeścik z domu Dawid zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 17.06.2020 w Jaworzu.
  • W wieku 77 lat zmarła śp. Zofia Pieszka  z domu Filek zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 20.06.2020 w Jasienicy