3 Niedziela po Święto Trójcy Bożej 28.06.2020

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst: Micheasz 7,18-20 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 05.07.2020 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8:00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10:00 Pamiątka Poświecenia Kaplicy.

  • Od 12 lipca do końca sierpnia będzie zmiana godzin nabożeństw na wakacyjny plan, tj. Świętoszówka 7.30; Jasienica 9.00; Jaworze 10.30. Betania bez zmiany o 10.00.
  • Plan nabożeństw umieszczony jest w gablocie i na stronie internetowej parafii.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa.

4. Do modlitwy załączamy uczniów i nauczycieli, którzy w piątek zakończyli rok szkolny.

5. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej zwołuje się na dzień 18.07.2020 o godz. 18.00 Zgromadzenie Parafialne, które dotyczyć będzie rozwiązaniu przez Parafię umowy dzierżawy Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Betania”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym zgromadzeniu.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 84 lat zmarła śp. Stefania Sznyr z domu Lorek, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 29.06.2020 o 15.00 z kościoła w Jaworzu.