5 Niedziela po Wielkanocy 17.05.2020 – [nabożeństwo mp4 + ogłoszenia]

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”.   Psalm 66,20


Tekst: : Ewangelia Mateusza 6,5-15
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

W oparciu o decyzję Diecezjalnej Konferencji Duchownych nabożeństwa na terenie naszej Diecezji rozpoczynamy od niedzieli 31 maja. Szczegóły dotyczące ilości osób i uczestniczenia w nabożeństwie będą podane w przyszłą niedzielę w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii
Zapraszamy na nabożeństwa na naszą stronę internetową, gdzie możemy spotkać się razem ze sobą wokół Słowa Bożego o godz. 10.00. Dziś jeszcze nabożeństwo w 3 programie TVP o 13.00 z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie.
Kolejne nabożeństwo na naszej stronie internetowej będzie w święto Wniebowstąpienia Pańskiego w najbliższy czwartek o 17.00.
Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie lub youtube https://www.youtube.com/watch?v=d2_n–uDmqg

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, które wpływają na nasze konto bankowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Parafię w tym trudnym czasie.
Z całego serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby swoją ofiarę złożyć na rzecz Parafii numer konta bankowego może znaleźć na naszej stronie internetowej.

3. Dyżury w kancelarii parafialnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 i 16.00-18.00.

4. Zapraszamy na stronę internetową parafii parafiajaworze.pl, gdzie są zamieszczone wszystkie ważne informacje.

5. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa. Modlitwa ta odbywa się w wielu parafiach naszej diecezji i trwać będzie do końca czasu zagrożenia. Modlitwie tej będą towarzyszyło brzmienie dzwonów w naszych kościołach i kaplicach.

6. Do świąt Zesłania Ducha Świętego prowadzona jest zbiórka na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Odezwa zarządu BPGA jest na naszej stronie i w gablotach parafialnych. Dziękujemy za dary, które wpływają na ten cel.

7. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zarządzeniami wszystkie pogrzeby w parafii będą odbywały się w dalszym ciągu tylko na cmentarzu przy obecności do 50 osób z zachowaniem odpowiednich odległości.

8. Prenumerata Zwiastuna na 2 półrocze w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

9. Z Karty żałobnej:
W wieku 66 lat zmarł śp. Józef Wachmeta zamieszkały w Jasienicy
Pogrzeb odbył się w sobotę 16.05.2020 w Jasienicy.
W wieku 93 lat zmarł śp. Mirosław Kerber zamieszkały w Jasienicy
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 19.05.2020 o 14.00 z cmentarza w Jasienicy