3 Niedziela po Wielkanocy 3.05.2020 – [nabożeństwo mp4 + ogłoszenia]

„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. II Koryntian 5,17


Tekst: 1 Piotra 2,21b-25
ks. A. Dyczek

1. Porządek nabożeństw:

W oparciu o decyzję konferencji biskupów oraz Diecezjalnej Konferencji Duchownych nabożeństwa na terenie naszej Diecezji są dalszym ciągu odwołane.

Zapraszamy na nabożeństwa na naszą stronę internetową, gdzie możemy spotkać się razem ze sobą wokół Słowa Bożego o godz. 10.00. Dziś jeszcze nabożeństwo w 3 programie TVP o 13.00 z kościoła w Bydgoszczy. Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie  lub youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P7bhAY0qxrY

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, które wpływają na nasze konto bankowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Parafię w tym trudnym czasie. Z całego serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby swoją ofiarę złożyć na rzecz Parafii numer konta bankowego może znaleźć na naszej stronie internetowej.

3. We wszystkich sprawach parafialnych prosimy o kontakt telefoniczny z księżmi lub kancelarią parafialną, numery telefoniczne są na stronie internetowej Parafii.
4. Zapraszamy na stronę internetową parafii www. parafiajaworze.pl, gdzie są zamieszczone wszystkie ważne informacje.

5. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa. Modlitwa ta odbywa się w wielu parafiach naszej diecezji i trwać będzie do końca czasu zagrożenia. Modlitwie tej będą towarzyszyło brzmienie dzwonów w naszych kościołach i kaplicach.

6. Do świąt Zesłania Ducha Świętego prowadzona jest zbiórka na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Odezwa zarządu BPGA jest na naszej stronie i w gablotach parafialnych. Dziękujemy za dary, które wpływają na ten cel.

7. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zarządzeniami wszystkie pogrzeby w parafii będą odbywały się w dalszym ciągu tylko na cmentarzu przy obecności do 50 osób z zachowaniem odpowiednich odległości.

8. Z Karty żałobnej:
W wieku 86 lat zmarł śp. Leopold Nycz –zamieszkały w Jasienicy
Pogrzeb odbył się we wtorek 28.04.2020 w Jaworzu.
W wieku 72 lat zmarła śp. Bogusława Chałupska – z domu Grudzińska, zamieszkała w Jaworzu.
Pogrzeb odbył się w sobotę 02.05.2020 w Jaworzu.
W wieku 92 lat zmarła śp. Zuzanna Biesok –w Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej,
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 13:00 w Jasienicy.