1 Niedziela po Wielkanocy 19.04.2020 – [nabożeństwo mp4 + ogłoszenia]

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.   I Piotr 1,3

Tekst: Izajasz 40, 26-31
ks. W. Wantulok, ks. A Krzykowski

 

1. Porządek nabożeństw:

Nabożeństwa w kościele w dalszym ciągu są odwołane,

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, które wpływają na nasze konto bankowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Parafię w tym trudnym czasie. Z całego serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby swoją ofiarę złożyć na rzecz Parafii numer konta bankowego może znaleźć na naszej stronie internetowej.

3. We wszystkich sprawach parafialnych prosimy o kontakt telefoniczny z księżmi lub kancelarią parafialną, numery telefoniczne są na stronie internetowej Parafii.

4. Zapraszamy na stronę internetową parafii www. parafiajaworze.pl, gdzie są zamieszczone wszystkie ważne informacje. Świąteczne wydanie Informatora Parafialnego „Z życia i wiary” jest również zamieszczone na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej lektury. Udało się wydrukować niewielką ilość egzemplarzy. Osoby, które chciałyby zakupić informator w formie papierowej, prosimy o telefoniczne zgłoszenie w kancelarii parafialnej na numer stacjonarny kancelarii. Telefonicznie ustalimy formę odbioru.

5. Nie możemy być razem w kościele dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie możemy się spotkać na nabożeństwie i w tej sposób być razem ze sobą wokół Słowa Bożego. Dziś jeszcze nabożeństwo w 3 programie TVP o 13.00 z kościoła w Radomiu. Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie.

6. W przyszłą niedzielę nabożeństwo na naszej stronie internetowej o 10:00.

7. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa. Modlitwa ta odbywa się w wielu parafiach naszej diecezji i trwać będzie do końca czasu zagrożenia. Modlitwie tej będą towarzyszyło brzmienie dzwonów w naszych kościołach i kaplicach.

8. Parafia zatrudni na stanowisku sekretarka/księgowa. Kontakt z kancelarią parafialną.

9. Z Karty żałobnej:
W wieku 86 lat zmarł śp. Janusz Pieszka zamieszkały w Jaworzu.
Pogrzeb odbył się w czwartek 16. 04.2020 w Jaworzu.

W wieku 74 lat zmarła śp. Henryka Szczugieł – z domu Pietraszko, zamieszkała w Jasienicy.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21.04.2020 o 13:00 w Jasienicy
W Poniedziałek Wielkanocny w wieku 95 lat zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski nestor duchownych ewangelickich, emerytowany proboszcz parafii w Gliwicach.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 17 kwietnia 2020 r. na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.

18 kwietnia 2020 r. zmarł w Warszawie w wieku 78 lat śp. ks. dr Włodzimierz Adam Nast.
Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza oraz nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.