2 Niedziela po Wielkanocy 26.04.2020 – [nabożeństwo mp4 + ogłoszenia]

„Ja jestem Dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny”.  Ewangelia Jana 10,11a.27-28a


Tekst: 1 Piotra 2,21b-25
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

Nabożeństwa w kościele w dalszym ciągu są odwołane.

Zapraszamy na nabożeństwa na naszą stronę internetową, gdzie możemy spotkać się razem ze sobą wokół Słowa Bożego o godz. 10.00. Dziś jeszcze nabożeństwo w 3 programie TVP o 13.00 z kościoła w Szczecinie. Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy i facebooku luteranie lub youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SzlBXUUTxDw

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, które wpływają na nasze konto bankowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Parafię w tym trudnym czasie. Z całego serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby swoją ofiarę złożyć na rzecz Parafii numer konta bankowego może znaleźć na naszej stronie internetowej, dziękujemy rodzinie która wspomina swoich zmarłych za złożony dar przy wspomnieniu.

3. We wszystkich sprawach parafialnych prosimy o kontakt telefoniczny z księżmi lub kancelarią parafialną, numery telefoniczne są na stronie internetowej Parafii.

4. Zapraszamy na stronę internetową parafii www. parafiajaworze.pl, gdzie są zamieszczone wszystkie ważne informacje. Świąteczne wydanie Informatora Parafialnego „Z życia i wiary” jest również zamieszczone na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej lektury. Udało się wydrukować niewielką ilość egzemplarzy. Osoby, które chciałyby zakupić informator w formie papierowej, prosimy o telefoniczne zgłoszenie w kancelarii parafialnej na numer stacjonarny kancelarii. Telefonicznie ustalimy formę odbioru.

5. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa. Modlitwa ta odbywa się w wielu parafiach naszej diecezji i trwać będzie do końca czasu zagrożenia. Modlitwie tej będą towarzyszyło brzmienie dzwonów
w naszych kościołach i kaplicach.

6. Do świąt Zesłania Ducha Świętego prowadzona jest zbiórka na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Odezwa zarządu BPGA jest na naszej stronie i w gablotach parafialnych.

7. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zarządzeniami wszystkie pogrzeby w parafii będą odbywały się w dalszym ciągu tylko na cmentarzu przy obecności do 50 osób z zachowaniem odpowiednich odległości.

8. Z Karty żałobnej:

W wieku 74 lat zmarła śp. Henryka Szczugieł z domu Pietraszka, zamieszkała w Jasienicy.

Pogrzeb odbył się we wtorek 21.04.2020 w Jasienicy.

 

W wieku 81 lat zmarł śp. Gustaw Penkała mieszkał w Ewangelickim Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej.

Pogrzeb odbył się w piątek 24.04.2020 w Jasienicy.

 

W wieku 87 lat zmarł śp. Leopold Nycz zamieszkały w Jasienicy

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 28.04.2020 o 14:00 na cmentarzu w Jaworzu.

 

W wieku 78 lat zmarł śp. ks. dr Włodzimierz Adam Nast. wieloletni proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza oraz nauczyciel akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pogrzeb odbył się w piątek 24.04.2020 na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.