3 Niedziela przed Postem 09.02.2020

„Nakłoń Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.”. Daniela 9,18

Tekst: Objawienie św. Jana 1,9-18
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 16.02.2020 – 2 Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00.

W przyszłą niedzielę prosić będziemy o ofiarę przeznaczoną na Fundusz Stypendialny Kościoła.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17,30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 9.00 grupa młodsza,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4. PEA w Starym Bielsku zaprasza na koncert charytatywny Bielskiego chóru Gospel w ramach akcji „Pomóżmy dzieciom w Zimbabwe”. Koncert odbędzie się 23 lutego (niedziela) o 17.00 w kościele w Starym Bielsku.

5. Ukazał się nowy „Zwiastun Ewangelicki”.

Najważniejsze tematy numeru 3/2020 to:

- praca z młodzieżą,

- pełne zagrożeń życie chrześcijan w afrykańskim Burkina Faso,

- styczniowy tydzień ekumenicznych modlitw o jedność,

- oraz zachęta do refleksji nad tym, czy obecność ewangelików w przestrzeni publicznej jest wystarczająca.

Zapraszamy do lektury. Przypominamy, że w parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer można otrzymywać e-mailem – w formacie pdf. Pozostałe warunki prenumeraty na stronie internetowej www.ksiegarnia.augustana.pl.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 83 lat zmarł śp. Jan Bebek zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 07.02.2020 w Jasienicy.