2 Niedziela przed Postem 16.02.2020

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.” Hebrajczyków 3,15

Tekst: Ezechiel 2,1-5.8-10;3,1-13 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę przeznaczoną na Fundusz Stypendialny Kościoła.
  • 23.02.2020 – Niedziela Przedpostna

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 10.00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00 z komunią św.;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 15:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17,30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 9.00 grupa starsza,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4. PEA w Starym Bielsku zaprasza na koncert charytatywny Bielskiego chóru Gospel w ramach akcji „Pomóżmy dzieciom w Zimbabwe”. Koncert odbędzie się 23 lutego (niedziela) o 17.00 w kościele w Starym Bielsku.

5. Z karty żałobnej:

  • W wieku 75 lat zmarł śp. Fryderyk Podstawny zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 14.02.2020 w Jasienicy.