I Niedziela po Epifanii 12.01.2020

„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”. Rzymian 8,14

Tekst: Ewangelia Mateusz 3,13-17 
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 19.01.2020 – 1 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00;

Jaworze 10.00 z Komunią Świętą;

2. Zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu Olgi Bończyk odbędzie się 18 stycznia 2020 o 17.00 w kościele w Jaworzu.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza o 9.00,

4. PTEw zaprasza na spotkanie 13 stycznia o 18.00. Temat spotkania „Wolność chrześcijańska” – wprowadzenie do tematyki roku 2020 przedstawi ks. Jan Badura.

5. Dzisiaj po nabożeństwie w Jaworzu kwestować będą harcerze na WOŚP, w Jasienicy kwestują uczniowie SP w Jasienicy.

6. W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi zostają odwołane szkółki niedzielne: w „Betanii”, Jaworzu i Świętoszówce 19 i 26 stycznia, w Jasienicy 12 i 19 stycznia;

7. W przyszłą niedzielę 19.01.2020 o g. 16.00 odbędzie się w naszym kościele w Jaworzu nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan;

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 02.02.2020 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2019 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok i przyjąć preliminarz na 2020 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

9. Do odebrania nowy numer Zwiastuna