2 Niedziela po Epifanii 19.01.2020

„Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. Ewangelia Jana 1,16

Tekst: Jeremiasz 14,1-9
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 26.01.2020 – 3 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00;

Świętoszówka 10.00;

Jaworze 10.00

„Betania” z Komunią Świętą;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne; rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

4. Dzisiaj o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele w Jaworzu nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan;

5. Zapraszamy na Diecezjalne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które odbędzie się w Drogomyślu 21.01.2020 o 17:00.
W tym roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan organizujemy we wtorek 21 stycznia 2020 roku o godz. 17:00 diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Drogomyślu. Chcemy wspólnie modlić się z siostrami i braćmi z Kościoła Rzymskokatolickiego według porządku przygotowanego przez chrześcijan z Malty. Kazanie wygłosi bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Bardzo serdecznie zapraszam Was na to nabożeństwo. Świadectwo jedności w różnorodności jest szczególnie ważne, gdy wokół coraz więcej wyzwań – wszechobecny język nienawiści, zmiany klimatyczne, rosnące podziały w naszym kraju. Jedynie wzajemny szacunek, troska i życzliwe wsłuchiwanie się w swoje potrzeby mogą dać nadzieję na pozytywne rozwiązania.
Liczę na Waszą obecność.  Bp Adrian Korczago”

6. W związku z feriami zimowymi zostają odwołane szkółki niedzielne: w „Betanii”, Jaworzu i Świętoszówce 26 stycznia.

7. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 02.02.2020 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2019 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok i przyjąć preliminarz na 2020 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału
w zgromadzeniu.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 78 lat zmarła śp. Helena Stroka z domu Cholewik zamieszkała Bielsko-Biała. Pogrzeb odbył się w piątek 17.01.2020 w Jaworzu.