2 Niedziela po Bożym Narodzeniu 05.01.2020

„Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Ewangelia Jana 1,14

Tekst: Izajasz 61,13.10-11 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 06.01.2020 – Święto Epifanii

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00

W czasie nabożeństwa kolędował będzie chór „Hejnał” z Mazańcowic

  • 12.01.2020 – 1 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne; rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Dzisiaj zapraszamy na Wieczór Kolęd o 16.00 w kościele w Jaworzu.

4. Koncert Kolęd w wykonaniu Olgi Bończyk odbędzie się 18 stycznia 2020 o 17.00 w kościele w Jaworzu.

5. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00,

6. PTEw zaprasa na spotkanie 13 stycznia o 18.00. Temat spotkania „Wolność chrześcijańska” – wprowadzenie do tematyki roku 2020 przedstawi ks. Jan Badura.

7. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 47 złotych.

8. Do nabycia świąteczny numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”. Ofiara na pokrycie kosztów druku 7 złotych.

9. W przyszłą niedzielę 12 stycznia przed i po nabożeństwie w Jaworzu kwestować będą harcerze na WOŚP, w Jasienicy uczniowie SP w Jasienicy.