PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia  na świadczenie usług Zarządzania Projektem związanych z realizacją umowy z NFOŚiGW pn: „Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu ‘’.

1. W dniu 27.11.2019 r. w kancelarii parafialnej odbyło się posiedzenie Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców  w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Parafii (21.11.2019 r.) do dnia 27.11.2019 r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia – zaproszenia do składania ofert.

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 27.11.2019 r. do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert.

3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: Nie przybył żaden z wykonawców

4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona w obecności wszystkich członków Komisji.

6. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Nazwa WykonawcyAdres siedziby WykonawcyWartość oferty bruttoOcena rzetelności- referencje
FC Grzegorz Szprochul. Pirenejska 28M;
50-574 Wrocław
79 000,-Zgodne z zamówieniem
EXOMEX Spółka z o.oul. Karolinki 5844-100 Gliwice145. 140,-Zgodne z zamówieniem
CKSP Centrum Kształcenia Sektora Publicznegoul. Mazowiecka 11 lok.4900-052 Warszawa169 125,-Brak oceny rzetelności, oferta niekompletna
SWIG DELTA PARTNERul. Zamkowa 3A/143-400 Cieszyn138 375,-Zgodne z zamówieniem
Centrum Innowacji Spółka z o.oul. Smolki 10/930-513 Kraków70 770,-Zgodne z zamówieniem

7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Na Wykonawcę zamówienia wybrano firmę:

Centrum Innowacji Spółka z o.o Ul. Smolki  10/9   30-513 Kraków