4 Niedziela Adwentu 22.12.2019

„Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko”. Filipian 4,4-5

Tekst: 2 Koryntian 1,18-22
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.12.2019 – Wigilia Bożego Narodzenia

Jasienica 16.00;

„Betania” 16.00;

Świętoszówka 17.30;

  • 25.12.2019 – I Święto Bożego Narodzenia

Jasienica 10.00;

Jaworze 5.00 i 10.00;

„Betania” 10.00;

Nabożeństwa z ofiarą na cele parafialne.

  • 26.12.2019 – II Święto Bożego Narodzenia

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

  • 29.12.2019 – I Niedziela po Bożym Narodzeniu

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne; za dary na światło jutrzenne, rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Zapraszamy na kolędowanie Zespołu Regionalnego :Jasieniczanka” w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w czasie nabożeństwa w Jasienicy o godz. 10.00.

4. Zapraszamy na Wieczór Wspólnego Kolędowania w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (czwartek) w kościele w Jasienicy o godz. 17.00.

5. Wieczór kolęd odbędzie się w niedzielę 5 stycznia 2020 roku o 16.00 w kościele w Jaworzu.

6. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

7. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 47 złotych

 8. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

 9. Do nabycia świąteczny numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”. Ofiara na pokrycie kosztów druku 7 złotych.

10. Zapowiedzi: Leszek Gwóźdź, urodzony w Bielsku-Białej, syn Zbigniewa i Małgorzaty z domu Król, zamieszkały w Jaworzu i Edyta Izabela Płoskonka, urodzona w Bielsku-Białej, córka Henryka i Anny z domu Pilak,  zamieszkała w Jaworzu, oboje wyznania ewangelickiego.

11. Z karty żałobnej:

  • W wieku 86 lat zmarła śp. Zuzanna Gryczka zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 20.12.2019 w Jaworzu.