3 Niedziela Adwentu 15.12.2019

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny Pan przychodzi w mocy”. Izajasz 40,3.10

Tekst: Ewangelia Łukasza 3,3-14.18
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 22.12.2019 – 4 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 Spowiedź i komunia święta. 10.00 nabożeństwo Słowa.

Świętoszówka 10.00

  • 18.12.2019 – nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią św.;

Jaworze 17.30 z komunią św. w czasie nabożeństwa harcerze przekażą „światełko betlejemskie” dla Parafii

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne; za dary na światło jutrzenne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjną dla młodszej grupy o 9:00

- w sobotę spotkanie adwentowe młodzieży o 18.00 w Jaworzu,

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Kalendarze książkowe z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 47 złotych