3 Niedziela przed końcem roku kościelnego 10.11.2019

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. 2 Koryntian 6,2

Tekst: Ewangelia Łukasza 6,27-38
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

17.11.2019 – 2 Niedziela przed końcem roku kościelnego
Jasienica 8.00 z komunią św.;
Jaworze 10.00z komunią św. i wieczorne o 18.00;
Świętoszówka 10.00; „Betania” 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:
– we wtorek próba chóru o 19.00,
– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,
– w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,
– w środę posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,
– w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,
– w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,
– w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza o 9.00,
– nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw
z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00;
w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. Do dzisiaj akcja „Prezent pod choinkę”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Można jeszcze opłacić paczkę wirtualną: za kwotę 50, złotych zostanie przygotowana paczka w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie plus 10 złotych koszt transportu.

4. Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

5. 16 listopada o 16.00 w sali parafialnej w Jaworzu odbędzie się spotkanie parafialne poświęcone sprawom gospodarczym i organizacyjnym naszej parafii. Informacja o zakresie tematów jest umieszczona w Informatorze Parafialnym.

6. Z kary żałobnej:
W wieku 88 lat zmarł śp. Andrzej Błahut, zamieszkały w Jasienicy.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 12.11.2019 o 14.00 z kościoła w Jaworzu.