Przedostatnia Niedziela roku kościelnego 17.11.2019

 „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym”. 2 Koryntian 5,10

Tekst: Hiob 14,1-6.13.15-17
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 24.11.2019 – Niedziela Wieczności

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00 z komunią św.

Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. 7 grudnia sobota o 17.00 odbędzie się międzyparafialne spotkanie młodzieży z parafii w Starym Bielsku, Bielsku i Białej. Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie naszą młodzież.

4. Prenumerata Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

5. Jest wystawiony duży kontener przy cmentarzu. Prosimy o uprzątnięcie grobów z pozostałości po 1 listopada aby zapełnić kontener, który będzie stał do 28 listopada.

6. Z kary żałobnej:

  • W wieku 89 lat zmarła śp. Anna Kenig z domu Kominek zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 13.11.2019 w Jasienicy.