20 Niedziela po Trójcy Świętej 03.11.2019

 „Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Micheasz 6,8

Tekst: 1 Mojżeszowa 8,18-22; 9,12-17
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.11.2019 – 18 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

2. Zajęcia w tygodniu:

– w poniedziałek Koło Pań o 17:00

– we wtorek próba chóru o 19.00,

– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

– w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

– w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

– w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. Kolejny raz ruszyła akcja „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Ulotki w których znajdziemy informacje co może być w paczce, a co nie są do odebrania w kancelarii parafialnej lub na stronie centrum misji i ewangelizacji w Dzięgielowie. Paczki oraz 10 złotych na pokrycie transportu zbieramy do 10 listopada. Obie akcje kładziemy na wasze serca.

4. Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

5. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 04.11.2019 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Sylwetka ks. Leopolda Otto w 200-setną rocznicę urodzin”. Temat przedstawi ks. Jan Badura z Kozakowic.

6. Zapisy nowego rocznika konfirmantów uczniów klasy 7 odbędą się 9 listopada o 9.00. Dzieci przychodzą na zapisy razem z rodzicami.

7. 16 listopada o 16.00 w sali parafialnej w Jaworzu odbędzie się spotkanie parafialne poświęcone sprawom gospodarczym i organizacyjnym naszej parafii. Informacja o zakresie tematów jest umieszczona w Informatorze Parafialnym.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 96 lat zmarła śp. Helena Schlauer z domu Molin zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w środę 06.11.2019 o 15.00 z kościoła w Jasienicy.