Dziękczynne Święto Żniw 06.10.2019

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst:  Izajasz 58,7-12  
 ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo z komunią świętą

   Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na nasze Domy Opieki.

  • 13.10.2019 – 17 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią św.

Jaworze 10.00

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

„Betania” 10.00 z komunią św.

2. Dziękujemy za dary, które przyozdobiły ołtarz żniwny, za chleby które ofiarowała firma p. Mariana Mrowca, którymi chcemy obdarować każdego uczestnika nabożeństwa i szkółek niedzielnych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4. Duszpasterstwo Więzienne naszego Kościoła organizuje zbiórkę pieluch typu pampers dla osób dorosłych, które przekazane będą do Zespołu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka potrwa do końca października. Z apelem zwraca się duszpasterz więzienny ks. Piotr Janik.

5. W październiku rozpoczynamy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 82 lat zmarła śp. Wanda Tyrna z domu Tomasik, zamieszkała w Bierach. Pogrzeb odbył się w piątek 04.10.2019 w Jasienicy.