19 Niedziela po Trójcy Świętej 27.10.2019

„Uzdrów mnie Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony”. Jeremiasz 17,14

Tekst:   Ewangelia Jana 5,1-16
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o g. 18:00
  • 31.10.2019 – Święto Reformacji

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30.

Prosić będziemy o ofiarę na fundusz ewangelizacyjno-misyjny.

  • 01.11.2019 – Pamiątka Umarłych

Nabożeństwa cmentarne w Jasienicy i Jaworzu o 15.00

  • 03.11.2019 – 20 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00.

Wszystkie nabożeństwa z Komunią Świętą. Prosić będziemy o ofiarę na diasporę naszego Kościoła.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15:00

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna wyjątkowo o 8:00

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 04.11.2019 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Sylwetka ks. Leopolda Otto w 200-setną rocznicę urodzin”. Temat przedstawi ks. Jan Badura z Kozakowic.

4. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej.

5. Kolejny raz ruszyła akcja „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Ulotki w których znajdziemy informacje co może być w paczce, a co nie są do odebrania w kancelarii parafialnej lub na stronie centrum misji i ewangelizacji w Dzięgielowie. Paczki oraz 10 złotych na pokrycie transportu zbieramy do 10 listopada. Obie akcje kładziemy na wasze serca.

6. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu prowadzona będzie od 28 października do 1 listopada w godzinach 9.00-16.00.

7. Do nabycia informator parafialny „Z życia i wiary”.

8. Do odebrania nowy numer Zwiastuna. Prenumerata Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

9. Młodzież jest serdecznie zaproszona na „Noc z Lutrem”, która odbędzie się w kościele w Skoczowie 31.10. 2019. Początek g. 20:30.