18 Niedziela po Trójcy Świętej 20.10.2019

100-lecie PTEw i 35-lecie Oddziału PTEw w Jaworzu.

 „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”. 1 Jana 4,21

 bp senior ks. Jan Szarek

1. Porządek nabożeństw:

  • 27.10.2019 – 18 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą, nabożeństwo rodzinne z liturgią młodzieżową;

Jaworze 10.00 z komunią świętą i wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00

  • 31.10.2019 – Święto Reformacji

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

  • 01.11.2019 – Pamiątka Umarłych

Nabożeństwa cmentarne w Jasienicy i Jaworzu o 15.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

3. Duszpasterstwo Więzienne naszego Kościoła organizuje zbiórkę pieluch typu pampers dla osób dorosłych, które przekazane będą do Zespołu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Zbiórka potrwa do końca października. Z apelem zwraca się duszpasterz więzienny ks. Piotr Janik.

4. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne.

5. Kolejny raz ruszyła akcja „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Do tej pory w ramach akcji prezenty trafiły do ponad 80 tysięcy dzieci. Ulotki w których znajdziemy informacje co może być w paczce, a co nie są do odebrania w kancelarii parafialnej lub na stronie centrum misji i ewangelizacji w Dzięgielowie. Paczki oraz 10 złotych na pokrycie transportu zbieramy do 10 listopada. Obie akcje kładziemy na wasze serca.

6. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu prowadzona będzie od 28 października do 1 listopada w godzinach 9.00-16.00.

7. Do nabycia informator parafialny „Z życia i wiary”.

8. Prenumerata Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

9. Zapowiedzi:

  • Krzysztof Tomasz Dróżdż urodzony w Bielsku-Białej, syn Aleksandra i Jadwigi z domu Babicka, zamieszkały w Bielsku-Białej, wyznania rzymsko-katolickiego i Roksana Tesler urodzona w Bielsku-Białej, córka Janusza i Moniki z domu Krehut, zamieszkała w Bielsku-Białej, wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.
  • Łukasz Tomasz Janota urodzony w Bielsku-Białej, syn Jerzego i Jadwigi z domu Grzeszczuk, zamieszkały w Bielsku-Białej  wyznania rzymsko-katolickiego i Anna Magdalena Stroka, urodzona w Bielsku-Białej, córka Piotra i Krystyny z domu Iskrzycka, zamieszkała w Bielsku-Białej, wyznania ewangelickiego oboje stanu wolnego.

10. Z karty żałobnej:

  • W wieku 71 lat zmarł śp. Karol Podstawny zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 18.10.2019 w Jaworzu.
  • W wieku 66 lat zmarł śp. Józef Wiencek zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 19.10.2019 w Jaworzu.
  • W wieku 87 lat zmarła śp. Maria Małczęć z domu Heinrich zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 15.00 z kościoła w Jasienicy.