12 Niedziela po Trójcy Świętej 08.09.2019

„Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi” Izajasz 42,3

Tekst:  Dzieje Apostolskie 3,1-10   
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 15.09.2019 – 13 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 10.00 Pamiątka Założenia Kościoła, kazanie wygłosi ks. Michał Makula z Łodzi

Jaworze 8.00 z komunią świętą

2. Ewangelicki Diakonat Żeński „ Eben – Ezer” w Dzięgielowie, serdecznie zaprasza na Święto Diakonatu w niedzielę 15 września o godz. 10.00. Okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Bogusław Juroszek z Mikołajek. Nabożeństwo będzie połączone z jubileuszem 60-lecia służby diakonackiej siostry diakonisy Henryki Stebel i siostry przełożonej Lidii Gottschalk oraz 10-leciem służby, jako siostry przełożonej Diakonatu Żeńskiego „Eben – Ezer” – s. Ewy Cieślar

PEA w Cieszynie zaprasza na PZK w Hażlachu 15 września o 10.00. kazanie wygłosi ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 9.00.

Zapisy nowego rocznika konfirmantów są na razie wstrzymane. Synod naszej diecezji podjął uchwałę o przeniesieniu wieku konfirmacji na 1 klasę szkoły średniej. Wiąże się to z tym, że w 2021 roku nie byłoby konfirmacji. Rada Parafialna wystąpi z pismem do Rady Diecezjalnej z prośbą o umożliwienie konfirmacji w klasie VIII w 2021 roku.

4. Dzisiaj odbędą się dożynki gminne w Jaworzu. Nabożeństwo ekumeniczne w amfiteatrze o 14.00. Kazanie wygłosi ks. Władysław Wantulok. Obrządek dożynkowy poprowadzi chór kościelny.

5. Jest wyłożona lista ofiar na malowanie kościoła w Jasienicy i instalację centralnego ogrzewania na parterze starej szkoły w Jasienicy. Serdecznie polecamy ją waszej uwadze i dziękujemy za ofiary na ten cel.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Zapowiedzi: Piotr Paweł Kliber urodzony w Bielsku-Białej, syn Jerzego i Ewy z domu Cieślar, zamieszkały w Jasienicy wyznania ewangelickiego i Natalia Anna Mamorska, urodzona w Bielsku-Białej, córka Mirosława i Barbary z domu Wspaniały, zamieszkała w Jaworzu, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.

8. Z karty żałobnej:

W wieku 92 lat zmarła śp. Ligia Rapacz z domu Wowra, zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w piątek 06.09.2019  w Jaworzu.