8 Niedziela po Trójcy Świętej 11.08.2019

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość , i prawda ” Efezjan 5,8-9

 

Tekst:  Izajasz 2,2-5   
 ks. W. Wantulok 

1. Porządek nabożeństw

 • 18.08.2019 – 9 Niedziela po Trójcy Świętej 237 Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu – g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. Marcin Brzóska z Cieszyna. Po nabożeństwie piknik parafialny na który serdecznie zapraszamy
 • 15.08.2019 – nabożeństwo w Leśnym Kościele na Polanie na zboczu Wysokiego. Wyjście grupowe o 9:30 z parkingu przy leśniczówce. Będzie możliwość wyjechania na górę samochodem. Chętni do takiej formy dotarcia do leśnego kościoła zbiorą się również na parkingu przy leśniczówce. Nabożeństwo będzie z Komunią Świętą.
 • 25.08.2019 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej
  Świętoszówka 7.30
  Jasienica 9.00
  Jaworze 10.30
  Betania 10:00 Pamiątka Założenia Kaplicy. Kazanie ks. Artur Woltman ze Starego Bielska. Po nabożeństwie piknik w ogrodzie.

2. PZK w Goleszowie 15 sierpnia godz. 10.30 kazanie wygłosi ks. Piotr Janik z Wieszcząt. Nabożeństwo poprzedzi poranek pieśni i muzyki religijnej o godz. 8.30.

3. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

4. Zajęcia w tygodniu:
– w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00
– w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30

5. Zakończyliśmy prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania na parterze starej szkoły w Jasienicy. Od najbliższego poniedziałku rozpocznie się malowanie kościoła w Jasienicy. Jest wyłożona lista ofiar na te cele remontowe. Serdecznie polecamy ją waszej uwadze i dziękujemy za ofiary na ten cel.

6. Kolacja dla Kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu w Bielsku-Białej. Zapraszamy osoby, które się wcześniej zapisały. Nie ma już wolnych miejsc.

7. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

8. Z karty żałobnej:
W wieku 87 lat zmarła śp. Ema Zipser – z domu Szarek, zamieszkała w Bielsku-Białej.
Pogrzeb odbył się w czwartek 08.08.2019 w Jaworzu.