7 Niedziela po Trójcy Świętej 04.08.2019

„Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” . Izajasz 43,1

 

Tekst:  Ewangelia Jana 6,30-35   
 ks. W. Wantulok 

1. Porządek nabożeństw

  • 11.08.2019 – 8 Niedziela po Trójcy Świętej

    Świętoszówka 7.30 z komunią świętą

    Jasienica 9.00 z komunią świętą

    Jaworze 10.30

    Betania 10:00 z komunią świętą

2. PZK w Wiśle Głębcach 11 sierpnia godz. 10.00 kazanie wygłosi ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha. Po nabożeństwie piknik parafialny.
PZK w Mazańcowicach 11 sierpnia godz. 11.00 kazanie wygłosi ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa.

3. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

4. Zajęcia w tygodniu:

– w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 15:00

– w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00

– we wtorek próba chóru o 19:00

– w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30

– w środę Koło Pań w Jaworzu 0 18:00

– w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

5. Kolacja dla kobiet odbędzie się 16 sierpnia o 18.00 w Papuga Park Hotelu. Temat: Co znaczy posłuszeństwo Chrystusowi? Gościem będzie p. Ilona Hajewska, śpiewać będzie Zespół Cantate. Koszt 40 złotych. To już ostatni moment, by się zapisać.

6. Do nabycia jest nowy wakacyjny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

7. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 sierpnia  o 18.00. Temat spotkania: Piękno stworzenia Ziemi Cieszyńskiej – przedstawi dr Tomasz Beczała z Goleszowa.

8. Z karty żałobnej:
W wieku 71 lat zmarł śp. Jerzy Batelt  zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 01.08.2019 w Jaworzu.