11 Niedziela po Trójcy Świętej 01.09.2019

„Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” 1 Piotra 5,5

Tekst:  Hiob 23   
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 02.09.2019 – Nabożeństwa na rozpoczęcie roku szkolnego:

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

  • 08.09.2019 – 11 Niedziela po Trójcy Świętej        

Świętoszówka 10:00

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00

„Betania” 10.00 z komunią św.

2.    Parafia w Goleszowie zaprasza na PZK W Lesznej Górnej 8 września o 10.30. Kazanie wygłosi ks. Bogusław Cichy z Chorzowa.

Parafia w Drogomyślu zaprasza na PZK w Pruchnej 8 września o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Froechlich.

Parafia w Cieszynie zaprasza na PZK w Bażanowicach 8 września o 10.00. Kazania wygłoszą ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego i ks. Tymoteusz Bujok z Dzięgielowa.

Parafia w Białej zaprasza na PZK w Salmopolu 8 września o 11.00. Kazanie wygłosi bp Marek Izdebski zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Parafia w Wieszczętach zaprasza na PZK 8 września o 10.00. Kazanie wygłosi bp Waldemar Pytel zwierzchnik diecezji wrocławskiej.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.30,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- od przyszłej niedzieli rozpoczynamy zajęcia szkółki niedzielnej w Jasienicy.

4. W przyszłą niedzielę odbędą się dożynki gminne w Jaworzu. Nabożeństwo ekumeniczne w amfiteatrze o 14.00. Kazanie wygłosi ks. Władysław Wantulok. Obrządek dożynkowy poprowadzi chór kościelny.

5. Jest wyłożona lista ofiar na malowanie kościoła w Jasienicy i instalację centralnego ogrzewania na parterze starej szkoły w Jasienicy. Serdecznie polecamy ją waszej uwadze i dziękujemy za ofiary na ten cel.