Przygoda, mądrość i wspinaczka- półkolonia dla dzieci w naszej parafii

W dniach od 8 do 14 lipca pod hasłem Góra Syna – Jezus uczy nas mądrości w postępowaniu, ponad 80 dzieci z naszej parafii uczestniczyło w zorganizowanej formie wypoczynku letniego. Podczas zajęć dzieci poznały trzy mądrości zaczerpnięte z Księgi Przypowieści:

  • Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie.” (13,20)
  • Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry” (19,20)
  • „Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca” (10,4)

Oprócz atrakcyjnych i kreatywnych szkółek dzieci brały udział w kilku wycieczkach: Park Miniatur oraz Warownia w Inwałdzie, wyjazd do kina na film pt. „Agent Kot”, piesza wycieczka trasą Szyndzielnia- Klimczok- Błatnia. Czwarty dzień półkolonii tradycyjnie już przeznaczony  był na zmagania i rywalizacje  w hali sportowej w Jasienicy.

W niedzielę podczas nabożeństw  w Jasienicy i w Jaworzu dzieci zaprezentowały program artystyczny, który podsumował cały tydzień letniego wypoczynku.

Organizatorem półkolonii był ks. A. Krzykowski. Opiekę nad dziećmi sprawowali:

- w Jaworzu: Cholewik Małgorzata, Kozieł Ewa, Kaulbert Olga, Szmajduch Helena, Szmajduch Karolina, Sulikowska Wiktoria.

- w Jasienicy: Szubert Barbara, Zipser Grzegorz, Krzykowska Dorota, Kłoda Karolina, Kłoda Martyna, Macura Paulina, Maciejewska Anna, Maciejewska Marta, Kukla Krzysztof.

Dorota Krzykowska